Description of Image.

Description of Image.

 

Description of Image.

Short description of image.

Ledelsessystemer

Din virksomhed overvejer måske certificering efter ISO 9001 eller en anden ledelsesstandard. Eventuelt flere standarder i kombination. Eller din virksomhed/institution/klinik er tvunget til snart at blive akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel.

Behovet er inden for en periode på 6-9 måneder og med garanti for godkendelse i første forsøg at få etableret og implementeret et komplet og smidigt ledelsessystem i D4 InfoNet eller eventuelt et andet tilsvarende dokumenthåndteringsprogram.

Ledelsessystemer for det til at glide

I denne situation kan vi hjælpe! Vi kommer gerne med et uforpligtende tilbud - med no cure no pay-garanti.

TAPFREELANCE har særlige kompetencer inden for:

Nyudvikling eller revitalisering?

I nogle projekter startes udvikling af kundevirksomhedens ledelsessystem helt fra bunden. Andre gange gennemføres der en forbedring eller revitalisering af et bestående virksomhedssystem, som er sandet til eller blevet for uoverskueligt gennem årene.Ledelsessystemer for det til at glide

Alle opgaver varetages af en fast seniorkonsulent fra start til slut

TAPFREELANCE ApS’ konsulentassistance er kompetence-, viden- og erfaringsmæssigt af høj klasse. Enhver opgave løses fra start til slut af den samme, faste partner. Konsulenten leverer en totalløsning inden for en fastpriskontrakt. Efter behov varetages roller som projektleder, systemudvikler, aktiv dokumentredaktør, personlig coach, underviser, intern auditor eller sparringspartner for topledelsen, eller andre ledere og medarbejdere.

Fast pris med garanti for succes

Vi slipper ikke en systemudviklingsopgave, førend kunden står med sit diplom eller certifikat eller godkendelsesdokument i hånden. Inden for fastpriskontraktens rammer sørger vi altså for, at enhver mangel eller afvigelse eller andet ikke-tilfredsstillende forhold hurtigt og effektivt bliver bragt ud af verden. Vi sikrer i tæt samarbejde med kunden, at der arbejdes planmæssigt og resultatorienteret frem mod opfyldelse af alle succeskriterier, og vi giver ikke op, førend der er et velfungerende, robust system kendetegnet ved enkelhed og brugervenlighed.

9 ud af 10 systemer laves i D4 InfoNet

Ledelsessystemer for det til at glide

Ledelsessystemernes overordnede dokumenter (fx mission, vision, værdier, strategi, politikker og målbare mål), procedurer (dvs. beskrivelse af specificerede fremgangsmåder med placering af ansvar samt underliggende dokumenter (fx bilag, eksempler, rapporter, referater og handleplaner) lægges ind i dokumenthåndteringsprogrammet D4 InfoNet. Dette browserbaserede databaseprogram sikrer en god funktionalitet i ledelsessystemerne. Noget, der ligner intranet eller Internet. Altså godt overblik, effektiv videndeling, hurtig informationssøgning og glimrende udnyttelse af hyperlink-teknikken, så man let kan hoppe i teksten og klikke sig frem til eksterne kilder. Plus suveræn historikopsamling og dokumentstyring, der til fulde lever op til alle internationale krav. Med et ledelsessystem i D4 InfoNet oplever man aldrig dokumentstyringsfejl.

Hvorfor netop D4?

Der findes i realiteten flere andre velegnede dokumenthåndteringsprogrammer, men D4 InfoNet er et af de bedst udviklede, og en TAPFREELANCE-konsulent er bedst skolet i dette program.