Description of Image.

Description of Image.

 

Description of Image.

Short description of image.

Arbejdsmiljøledelse - OHSAS 18001

Ledelsessystem, der rammer plet

Formålet med arbejdsmiljøledelse er at hjælpe alle typer af organisationer med at opnå sikkerhed og sundhed i arbejdsmiljøet, hvilket også kan have ikke ubetydelig sammenhæng med de økonomiske målsætninger.

Det er simpelthen et spørgsmål om god etik og forretningsforståelse orienteret mod fremtiden, når man passer godt på sine ansatte og andre tilknyttede personers helbred, der jo forudsætter et godt såvel fysisk som psykisk arbejdsmiljø.

Et arbejdsmiljøledelsessystem gør det muligt for organisationen at udvikle og implementere en politik og mål, der tager afsæt i lovkrav og evidensbaseret viden på området. Systemets succes afhænger af engagement fra alle niveauer og funktioner i organisationen og specielt topledelsen. Det overordnede mål er at understøtte og fremme god arbejdsmiljøpraksis, der er i balance med socioøkonomiske behov.

Det er let at kombinere kravene til god arbejdsmiljøledelse med andre ledelsessystemkrav til fx kvalitetsledelse, sundhedsledelse, miljøledelse (vedr. beskyttelsen af det eksterne miljø), fødevaresikkerhedsledelse og informationssikkerhedsledelse.

TAPFREELANCE ApS er klar til at hjælpe med at etablere hensigtsmæssige arbejdsmiljøledelsessystemer og at berede overgangen til områdets nye ISO-ledelsesstandard, DS/EN ISO 45001:2017, som afløser den gode, gamle OHSAS 18001 omkring årsskiftet 2017/2018.

Sæt allerede nu et projekt i gang – og start med at få et uforpligtende tilbud her hos os.