Description of Image.

Description of Image.

 

Description of Image.

Short description of image.

Risikovurdering

Alle nyere ISO-ledelsesstandarder, der følger den såkaldte High Level Structure, stiller krav om særskilt risikovurdering.

Risikovurderingsprocessen er skitseret på ovennævnte figur.

Ud fra en forståelse af rammer og vilkår samt interessenternes krav gennemføres en SWOT-undersøgelse med identifikation af risici (svagheder og trusler) og muligheder (baseret på styrkerne) efterfulgt af en nærmere analyse på bedste brainstorming-manér.

Derefter ordnes og prioriteres de identificerede risici og muligheder efter alvorlighed (= sandsynlighed for forekomst x konsekvens) hhv. værdi (= frekvens for opståen x potentiale ved udnyttelse).

Alvorlige risici og værdifulde muligheder adresseres i næste trin med passende handleplaner, der skal reducere risiciene til et acceptabelt restrisikoniveau hhv. modne mulighederne til et attraktivt lønsomhedsniveau.

Med andre ord begrænser den ISO-styrede organisation sin risiko og optimerer udnyttelsen af sin bedste muligheder.

Der synes at være vis fornuft i, at en løbende og fx årligt opdateret risikovurdering indgår i ledelsens evaluering af ledelsessystemet præstation i øvrigt.

TAPFREELANCE ApS hjælper gerne og disse processer, som kan være svære at komme i gang med og at få noget ud af, hvis man ikke har prøvet noget tilsvarende før.

Ring og hør nærmere og få et uforpligtende tilbud på vor assistance som facilitator ved gennemførelsen af en analyse med risikovurdering for ud for eller i forbindelse med ledelsens evaluering.