Description of Image.

Description of Image.

 

Description of Image.

Short description of image.

Miljøledelse - ISO 14001

Ledelsessystem, der rammer plet

En systematisk tilgang til miljøledelse, jf. kravene i DS/EN ISO 14001:2015, sætter en virksomhed og dens ledelse i stand til at bidrage til bæredygtig udvikling ved:

  • at beskytte miljøet ved at forebygge eller afbøde ugunstige miljøpåvirkninger
  • at hjælpe organisationen med at opfylde sine bindende forpligtelser, herunder lovmæssige krav
  • at forbedre virksomhedens miljøpræstation
  • at styre eller påvirke den måde, hvorpå virksomhedens produkter og ydelser – set i et livscyklusperspektiv – udformes, fremstilles, distribueres, forbruges og bortskaffes på en måde, der kan forhindre, at miljøpåvirkninger utilsigtet flyttes til et andet sted i livscyklussenindsigt i laboratoriedrift
  • at opnå økonomiske og driftsmæssige fordele, der kan være et resultat af at implementere miljømæssigt fornuftige alternativer, som styrker virksomhedens markedsposition.

Det betyder – udtryk i mindre formelt sprog –, at miljøledelsessystemet sætter virksomheden i stand til at nedbringe forurening og ekstern miljøpåvirkning til et minimum, at opfylde miljølovgivningens krav og at tilbyde produkter og ydelser, der så ”grønne” som muligt. Bedre miljøpræstation fører ofte til, at virksomheden stilles økonomisk bedre, fordi der jo være store penge at tjene ved at undgå spild og forurening, reducere ressource- og energiforbrug, nedbringe affaldsmængderne osv.

TAPFREELANCE ApS har stor erfaring i at lave effektive miljøledelsessystemer – ofte kombineret med kvalitetsledelsessystemer – ofte dokumenteret i D4InfoNet.

Kontakt os for at høre nærmere om mulighederne, og få et uforpligtende tilbud.