Description of Image.

Description of Image.

 

Description of Image.

Short description of image.

Datavalidering

TAPFREELANCE ApS råder over en af Danmarks største faglige kapaciteter, når det drejer sig om etablering af dataser i Access®, D4GenericForms® og avanceret programmering Excel®, herunder opsætning af inddatastrukturer, indtastningsskærmbilleder samt konsistenstest og håndtering af store datamængder i regneark. Vi foretager tillige validering af pålidelighed og autenticitet for sådanne indsamlede datamængder.

Behandlere og terapeuter – se vor referenceliste – benytter sig af denne service, når det drejer sig om at fremlægge beviser for effektivitet og succes i terapeutisk behandling.

Se også hjemmesiden hos Dansk Center for Neurocoaching.

Kontakt os meget gerne, hvis også din virksomhed har behov for denne datavalideringsservice.