Description of Image.

Description of Image.

 

Description of Image.

Short description of image.

Ledelse og medarbejdere

 

Torben Abildgaard Pedersen

Torben
 Indehaver, direktør, chefkonsulent

Torben har siden 1980 varetaget stillinger som direktør, afdelingschef, laboratoriechef, kvalitetschef, auditor, underviser, seniorkonsulent, sagsbehandler, udviklingsingeniør, maskiningeniør. Han har især arbejdet med kvalitetsledelse, standardisering, certificering inden for industri, handel og service. Torben har et stort kendskab til kommunernes og sundhedssektorens forhold.

Se hans CV her

E-post: tap@tapfreelance.dk

Tlf:+45 25 12 38 40

 

Villy Pedersen

Villy
 Bussiness controler, formand for bestyrelsen

Villy har en HD i regnskabsvæsen. Villy har mange års erhvervserfaring som økonomimedarbejder og regnskabschef.

E-post: vp@tapfreelance.dk

Tlf:+45 21 84 60 90

 

Svend Alsted Jensen

Svend
 Konsulent, medlem af bestyrelsen

Svend har siden 1977 varetaget stillinger som Teknisk Konsulent, Distributionschef, Divisionschef, Country Manager, Managing Director, Sales Director, Seniorkonsulent, Business Consultant. Han har især arbejdet med ledelsesopgaver indenfor industrivirksomheder og i internationalt regi. Stort kendskab til HR området, medico og plastindustri.

Se hans CV her

E-post: sa@tapfreelance.dk

Tlf:+45 26 64 28 29

 

Dorte Rasmussen

Dorte
 Konsulent, It-ansvarlig, næstformand i bestyrelsen

Dorte har siden 1983 varetaget jobs som næstformand, seniorkonsu-lent, kemiingeniør og sagsbehandler. Hun har især arbejdet med ke-miteknik, miljøforhold (herunder vandmiljø), kemikalielovgivning og modelsimulering i forbindelse med eksponeringsscenarier. Væsentligt kendskab til forskning på området.

Se hendes CV her

E-post: dor@tapfreelance.dk

Tlf:+45 20 89 75 88

 

John Landgreen

John
 Medlem af bestyrelsen, intern revisor

John er merkonom i organisation, personaleledelse og markedsføring. John har mange års erhvervserfaring, bl.a. som business controller og direktør.

E-post: jl@tapfreelance.dk

Tlf:+45 20 66 43 77

 

Daniel Abildgaard Rasmussen

Daniel
 Konsulent, D4-instruktør

Daniel har udviklet kendskab til matematiske modeller og har erfaring med bestyrelsesarbejde inden for Det Danske Spejderkorps og Dansk Bartender Laug. Arbejder som konsulent vedrørende udvikling og vedligeholdelse af ledelsessystemer i D4®InfoNet. Har som eksamineret bartender flere års erfaring inden for bar- og restaurationsdrift.

Se hans CV her

E-post: dar@tapfreelance.dk

Tlf:+45 22 87 38 60