Description of Image.

Description of Image.

 

Description of Image.

Short description of image.

Systemvedligeholdelse

Ledelsessystem, der rammer plet

Alle systemudviklingsprojekter bliver fulgt helt til dørs med et afleveringsmøde - og helt usædvanligt er det ikke, at TAPFREELANCE-konsulenten er til stede ved de indledende drøftelser med certificerings- eller akkrediteringsorganer, således at de eksterne bedømmere får den fornødne hjælp og vejledning.

Men det kan også være nyttigt at indgå en løbende driftsaftale med TAPFREELANCE ApS om hjælp til audit- og evalueringsprocesser eller til gennemførelse af løbende vedligeholdelses- og opdateringsarbejder.

Et scenario kunne også være, at din virksomhed er på vej til certificering/akkreditering, eller det har måske allerede været hverdag i nogle år. Observationen er, at det ofte kniber for kvalitetschefen at sætte nok tid af til at holde systemet ved lige. Bedst som det er planlagt at udvikle en ny udgave af en række dokumenter kastes andre krævende opgaver på bordet – dikteret af ledelsen, kunderne eller markedet.

I den situation kan det måske betale sig at få TAPFREELANCE ApS til at skabe de nødvendige dokumentudkast, således at du bedre kan koncentrere dig om de store linjer og overordnede beslutninger. Måske er der også andre opgaver vedrørende systemets drift: Administration af brugere, registrering af udstyr, lukning af afvigelser etc.

Ring og hør nærmere og få et uforpligtende tilbud på en fast driftsaftale. Din virksomhed kan måske have fornøjelse af en klippekortaftale eller lignende, således at du ved, at udgifter kun udløses ved aktuelle behov, og at der altid er et loft over regningen.

Få din egen coach!

Det er populært hos mange kvalitetschefer, som ellers har kalenderen fyldt og belastes af driftsopgaver i det daglige, at få det eksisterende system set efter i sømmene. Tit kan rationaliseringer og store forbedringer opnås.

Ledelsessystem, der rammer plet