Description of Image.

Description of Image.

 

Description of Image.

Short description of image.

Ledelsens evaluering

Ledelsessystem, der rammer plet

Det kan være krævende at gennemføre en grundig analyse forud for ledelsens evaluering. Ofte vil det være et krav, at der indgår en risikovurdering. Der kræves normalt overblik over alle input vedrørende resultater af audit, tilbagemeldinger fra kunder, procespræstationer, produktoverensstemmelse, status for korrigerende handlinger og andre handleplaner.

Du skal også forholde dig til fx leverandørevalueringer, opfølgning på tidligere ledelsesevalueringer samt behovet for ændringer og forbedringer i øvrigt. Derfor kan det undertiden være hensigtsmæssigt for virksomheden at konsulentstøtte analyseprocessen – i hvert fald indtil topledelsen har udviklet fortrolighed med de pointer, som ligger bag ledelsens evaluering.

Forudgås analysen af konsulentens gennemførelse af intern audit, kan der samlet opnås en væsentlig prisreduktion.

Ring og hør nærmere og få et uforpligtende tilbud. Ledelsessystem, der rammer plet