Description of Image.

Description of Image.

 

Description of Image.

Short description of image.

Om TAPFREELANCE

Mision vision strategi

Mission

Vi leverer gennemprøvede kvalitetsledelsessystemer og kompetent ledelsesrådgivning til alle typer virksomheder og organisationer.

Vision

Vi ønsker at være kvalitetsledelseseksperten, der tilbyder den bedste og enkleste løsning, som målbart bidrager til værdiskabelse hos kunden.

Uddybning

Kombinationen:

 • unik viden om ledelsesstandarder og deres udvikling frem mod 2020
 • beherskelse af funktionalitet og finesser i dokumenthåndteringsprogrammet D4InfoNet på superbrugerniveau
 • indsigt i specielle processer inden for fremstillingsteknologi, hygiejnisk forebyggelse, sterilisation mv.
 • indsigt i laboratoriedrift
 • konsulentvirksomhed, service, informationssikkerhed, miljøbeskyttelse, arbejdsmiljø
 • indsigt i akkreditering, certificering, survey/audit og afvigelsesbehandling
 • formulerings- og sprogbehandlingsevne over gennemsnittet
 • sikker leveringsevne og konkurrencedygtige priser
findes ikke så mange steder. Derfor samler vi alle kræfter om at dyrke og forbedre dette særlige nicheområde, som givet kommer til at betyde meget for mange virksomheder og institutioner frem mod 2020.

Værdier

Værdier

Vores værdier er at:
 • Besidde højeste faglige indsigt
 • Have forankring og værdiskabelse i fokus
 • Være en smidig og engageret samarbejdspartner

Strategi

Styrker og muligheder

Mision vision strategi

 • Unik viden om og overblik over ledelsesstandarder og -modeller
 • Et stærkt referencegrundlag
 • Superbrugerstatus vedrørende et af markedets bedste dokumenthåndteringsprogrammer
 • Undervisningskompetence og -erfaring af høj klasse – også vedrørende eksamensforberedende auditoruddannelser
 • Fleksibilitet, korte beslutningsveje, resultatorienteret målrettethed og vedholdenhed
 • Små generalomkostninger
 • Et godt netværk
 • Professionel bestyrelse og veludviklede forretningsbetingelser

Svagheder og trusler

 • At for få har hørt om eller kender til TAPFREELANCE ApS og ved, hvad selskabet står for.

Strategisk handlingsplan

Mision vision strategi
 • TAPFREELANCE ApS ønsker løbende at deltage aktivt i standardiseringsarbejde inden for mindst ét S-udvalg administreret af Dansk Standard - kvalitetsledelse bør være de primære interesseområde. Derved hjemhenter TAPFREELANCE ApS den nyeste viden på området førend de fleste andre konsulentvirksomheder. Denne fordel - foruden de gunstige samarbejds- og netværksrelationer - udnyttes til at styrke og videreudvikle produkter og ydelser inden for de kommercielle aktiviteter.
 • TAPFREELANCE ApS tilbyder et antal åbne kurser relateret til fortolkning eller applikation af ledelsesstandarder.
 • Undervisning og konferencedeltagelse benyttes som platform for etablering af nye kunde- og netværkskontakter
 • TAPFREELANCE ApS er i stand til at konkurrere med de større konsulenthuse, fordi vi inden for vores niche til hver en tid vil vinde på parametrene kompetence, kvalitet, leveringsstabilitet, service og pris.
 • TAPFREELANCE ApS arbejder målrettet på at tiltrække kundevirksomheder, der bevidst fravælger et stort, dyrt, Goliat-tungt konsulenthus for at afprøve potentialet hos markedets frejdige David - nemlig os i TAPFREELANCE ApS
 • Kendskabet til mulighederne hos TAPFREELANCE ApS skal øges gennem udgivelse af monografier, publicering af artikler i anerkendte tidsskrifter samt undervisning og coaching af høj klasse.

Kvalitetspolitik

TAPFREELANCE ApS' kvalitetspolitik skal sikre og dokumentere den højst opnåelige: Mision vision strategi
 • Produkt-, ydelses- og proceskvalitet,
 • Organisatoriske og logistiske kvalitet,
 • Kundeoplevede kvalitet.
Kvalitetspolitikken skal udmøntes i:
 • Overholdelse af myndighedskrav og stærkt anbefalede fremgangsmåder ved etablering og implementering af ledelsessystemer i kundevirksomheder
 • Systematisk overvågning af opgavevaretagelsen
 • Hensigtsmæssig planlægning navnlig i relation til sammenhængende projekt- og opgaveforløb samt opfyldelse af kundekrav
 • Gennemførelse af kundetilfredshedsundersøgelser (fx i form af afleveringsforretning ved afslutning af større projektopgaver) med henblik på endelig afklaring af alle spørgsmål
og skal understøttes af: Mision vision strategi
 • at projektforløb og opgaveløsninger udføres og dokumenteres tilstrækkeligt ensartet, men under iagttagelse af individuelle kundehensyn
 • at TAPFREELANCE ApS råder over et fast demo-system, ud fra hvilket individualiserede og tilpassede kundesystemer hurtigt og elegant kan udarbejdes, hvis det ønskes.
Det er yderligere vores politik:
 • at omfang og indhold af alle aftaler skal fremgå klart og entydigt,
 • at udførende medarbejder skal have kompetence til at varetage pålagte opgaver på professionel måde,
 • at kunder, medarbejdere og samarbejds­partnere skal infor­meres hurtigt og effek­tivt om indgåede aftaler og aftaleændringer samt om retnings­linjer og anvisninger, der har betydning for arbejdets kvalitet og gennemførelse, at der fortrinsvis skal benyttes leverandører, underleverandører og partnere, som kan sandsynliggøre at leve op til kvalitetskrav svarende til dem, der gælder for TAPFREELANCE ApS selv, og 
 • at TAPFREELANCE ApS til fulde kan dokumentere punktlig opfyldelse af ethvert af de lov- og myndighedskrav, som regulerer erhvervslivets forhold.

TAPFREELANCE ApS' historie

Vi har eksisteret siden 9. oktober 2013. Siden har vi gennemført mere end 180 kundeprojekter og -opgaver hos omkring 35 kunder. Derfor er der faktisk tale om et betydeligt gensalg til gamle, trofaste kunder inden for industri, handel, service og sundhedssektoren. Vi har gennem perioden beskæftiget og/eller samarbejdet med 3-5 konsulenter. Af hensyn til ønsket om bevidst lave omkostninger arbejder vi udelukkende freelancekonsulenter, som tilknyttes fra opgave til opgave. Alle konsulenter er på civilingeniør eller ph.d.-niveau.