Description of Image.

Description of Image.

 

Description of Image.

Short description of image.

Kvalitetsledelse - ISO 9001

Ledelsessystem, der rammer plet

De potentielle fordele for en virksomhed ved at implementere et kvalitetsledelsessystem baseret på DS/EN ISO 9001:2015 er, at virksomheden opnår forbedret evne til konsekvent:

  • at levere produkter og ydelser, der opfylder kundekrav (kundens behov og forventninger)
  • at efterleve relevante lov- og myndighedskrav
  • at forbedre kundetilfredsheden
  • at adressere risici og muligheder ud fra organisationens rammer, vilkår og mål
  • at demonstrere overensstemmelse med kvalitetsledelsessystemets specificerede krav.

Derved dokumenteres det, at virksomheden fremstår som en god aftalepartner, fordi den med ledelsessystemet beviser sin evne til opnå procesoptimering ved at udnytte egne observationer til systematisk forbedringsarbejde.

Et kvalitetsledelsessystem er altså med andre ord et forbedringsværktøj, der ud fra en forståelse af rammer og vilkår sætter virksomheden i stand til at realisere sine politikker og at nå sine mål baseret på en grundig identifikation, analyse og vurdering af virksomhedens risici og muligheder.

 

Med et værdiskabende kvalitetsudviklingsprojekt gennemført i samarbejde med TAPFREELANCE ApS kan der være store gevinster at opnå. Kontakt os og hør nærmere.