Description of Image.

Description of Image.

 

Description of Image.

Short description of image.

Vores kunder

Blandt TAPFREELANCE ApS’ kunder findes både offentlige organisationer og større eksportvirksomheder på det internationale marked. Men små iværksættervirksomheder og sundhedssektorens mindre klinikenheder i privat regi er også stærkt repræsenteret.

Særlig erfaring med systemopbygning i koncernstrukturer, brancheorganisationer og franchisekæder er opbygget. Den helt lille virksomhed betjenes også med ansvarsbevidsthed og akkuratesse.

Det at benytte en freelance kvalitetsfunktion eller at rekvirere freelance konsulentydelser i det hele taget giver stor mening i de organisationer, som enten ikke er gearet til selv at råde over en kvalitetsudviklingsfunktion, eller som prioriterer kerneforretningen over det at skulle forfatte og vedligeholde interne procedurer.

De typiske kundegrupper er

  • Erhvervsvirksomheder inden for industri, handel og service
  • Kommuner
  • Fertilitetsklinikker
  • Privathospitaler
  • Tandklinikker
  • Speciallægepraksisser
  • Brancheforeninger
  • Politiet

Hvis de nævnte kundegrupper ikke svarer til det segment, som din virksomhed repræsenterer, er du velkommen til at kontakte os for mere udførlige oplysninger.

Ledelsessystemer for det til at glide

TAPFREELANCE spænder vidt

Det elektroniske videndelingssystem har vist sig nyttigt i såvel store virksomheder med decentral organisation som i den helt lille virksomhed. TAPFREELANCE har erfaringer fra bl.a. store multinationale fremstillingsvirksomheder inden for farmaindustrien, men fx også fra den helt lille klinik med måske kun en eller to ansatte. Uanset virksomhedens størrelse, type og art betyder virtuelle søgemulilgiheder mere for kompetenceudviking end man måske aner. Ring gerne til os og få en dialog om dette.